Współczesna medycyna utrzymuje od dziesięcioleci, że nie zna przyczyn tego zjawiska.
Przyjrzyjmy się np. fragmentowi definicji napisanej przez specjalistów z MAYO CLINIC.

Według nich SIDS „może mieć związek z nieprawidłowościami w części mózgu noworodka kontrolującego funkcje oddychania i wybudzania ze snu”.

I takie właśnie stwierdzenie, zresztą wielce dyplomatyczne, można uznać za oficjalną wersję świata medycznego.

Taką lub podobną informację możemy również znaleźć na niemal każdym portalu dla młodych matek, a także w wielu czasopismach skierowanych do młodych rodziców.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sudden-infant-death-syndrome/basics/definition/con-20020269

W przypadku tego zagadnienia, oficjalna medycyna operuje samymi ogólnikami, a według wielu opinii po prostu woli nie zagłębiać się w szczegóły.

Są jednak pewne wyjątki. Przyjrzyjmy się, co na ten temat pisze autorka 90 prac naukowych.
Zobaczmy, co ma do powiedzenia osoba, która poświęciła swoje życie zawodowe dla zrozumienia przyczyn tego zjawiska.
Tą osobą jest dr Viera Scheibner. Swoją praktyczną wiedzę dotyczącą tego zagadnienia zdobywa od wczesnych lat osiemdziesiątych!

Jej przełomowe badania doprowadziły do odkrycia związków pomiędzy stresem wywołanym przez czynniki zewnętrzne i śmiercią łóżeczkową. Niestety, do takich czynników zewnętrznych zaliczamy również szczepienia.

Badania dr Schreibner. Przypadek pierwszy.

Opisuje ona nieszczepione dziecko kontrolowane podczas snu przez monitor oddechu. Alarm monitora włącza się, kiedy oddech noworodka jest „płytki” lub przerywany. Pierwsze trzy tygodnie obserwacji przebiegają spokojnie, bez żadnych alarmów monitora.
Po tym okresie następuje jednak cała seria alarmów. Jednej doby alarm odezwał się aż sześciokrotnie! Pada nawet podejrzenie, że użyty sprzęt uległ awarii. Wymiana monitora oddechu na inny nic jednak nie zmienia. Wtedy jeszcze pani doktor nie kojarzy pewnych faktów.

Przełomowy moment przychodzi dopiero po kilku latach.
Dr Scheibner dzwoni do matki dziecka, żeby zadać jedno, fundamentalne dla znaczenia sprawy pytanie, kiedy badane dziecko zostało zaszczepione?
Okazuje się, że pierwszy zastrzyk został wykonany dzień przed pierwszym alarmem monitora oddechu!

Do tego momentu pani doktor nie była w pełni świadoma wszystkich zagrożeń dla noworodków, które mogą wyniknąć z ogromnych obciążeń wywoływanych przez szczepienia.
Tak właściwie, jak sama przyznaje, zaliczała siebie samą do grona zwolenników szczepień.
Doskonale udaje się wykorzystać fakt, że jej mąż Leif Karlsson zbudował pierwszy nowoczesny monitor oddechu oparty na mikroprocesorze. Urządzenie to mogła zastosować w jej pionierskich badaniach na SIDS  (nagłą śmiercią łóżeczkową).

Jak sama opisuje:

„Z takim sprzętem nie musieliśmy sugerować się tylko ilością alarmów, mieliśmy już pełne wykresy oddechu dziecka podczas snu. Nie można uzyskać bardziej wiarygodnej informacji niż właśnie taka

” Wykresy ukazały wzrost stresu dla organizmu, który został wywołany przez szczepienia. Dla przykładu, kiedy dziecko otrzymało potrójną szczepionkę DPT wykres oddechu zmieniał się ukazując maksymalne wartości, co wskazywało podwyższony poziom obciążenia organizmu”.

Powtarzający się mechanizm.

Dalsze opisy:

Wykresy z monitorów oddechu nie wykazują podwyższonego poziomu. Wtedy nadchodzi dzień szczepień. W ciągu godziny po szczepieniu można dostrzec efekt wywołany szczepionką, wykres zaczyna skakać w górę i w dół”.
We wszystkich przypadkach dramatyczne różnice w oddechu były dostrzegalne 48 godzin po szczepieniu. Wszystko uspokajało się, a od dnia 5 do 7 wykresy ponownie zaczynały wskazywać podwyższony poziom reakcji organizmu. Kolejny kryzys przychodzi w dniu szesnastym po szczepieniu, następnie wszystko się uspokaja i ostatni mniejszy kryzys następuje w dniu 24 po szczepieniu”.

Inna literatura naukowa dotycząca „nagłej śmierci łóżeczkowej”

Jak opisuje to dr Scheibner:

wtedy zadałam sobie pytanie, czy tylko ja zdałam sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa? Czy medycynie znane są te zagrożenia? Czy cokolwiek zostało wcześniej na ten temat opublikowane? Zaczęłam szukać w bibliotece i ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu, publikacji takich było bez liku.

Na potrzeby mojej książki przestudiowałam około 30 000 stron danych, opublikowanych w czasopismach medycznych. Prace te dotyczą wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej po zaszczepieniu”.

W jednym z badań opisano śmierć 41 dzieci w przeciągu 21 dni po otrzymaniu tzw. szczepionki trójskładnikowej (3w1).

Dzieci umierały według „wzorca czasowego” dostrzeżonego wcześniej przez dr Scheibner (czyli po 48 godzinach, od 5 do 7 dnia, w dniu 16 i 21 po zaszczepieniu).
Wkrótce udało się nam ustalić, że to szczepionki zabijają dzieci, a nagła śmierć łóżeczkowa w 95% wywołana jest przez szczepionki

Potwierdzenie badań dr. Scheibner? Przykład z Japonii.

W 1975 roku 37 przypadków wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej połączono w tym kraju ze szczepieniami. Sprawa była na tyle głośna, że zwróciło to uwagę decydentów.

Pierwsze tzw. szczepienie obowiązkowe zostało przesunięte na 2 rok życia dziecka. Wkrótce nagła śmierć łóżeczkowa przypisywana szczepieniom przestała być problemem.

Nie odnotowywano już takich przypadków. Jednak w 1988 roku rodzicom w Japonii dano wybór, mogli oni zaszczepić dziecko już od 3 miesiąca życia. Od tego momentu liczba przypadków nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) uległa 4 krotnemu wzrostowi!

Nie tylko szczepienia.

Dane zebrane przez dr Scheibner potwierdzają istnienie, wywołanego stresem (obciążeniem zewnętrznym) wzorca oddychania dla niemowląt.
W swoich badaniach odnotowała ona występowanie zjawiska oddechu płytkiego (5 do10% objętości normalnego oddechu) występującego w seriach, od 3 do 6 razy, w ciągu 10-15 minut.

Zdarza się to, kiedy dziecko inkubuje jeszcze w sobie stan chorobowy, ząbkuje lub jest wystawione na działanie czynników zewnętrznych tj. dym tytoniowy lub poprzez nadmierne zmęczenie.

Jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące śmiertelności niemowląt.

Tym razem porównano dane z 34 krajów. Kraje podzielono na grupy według ilości szczepionek jakie otrzymują dzieci do 1 roku życia.
Zbadano śmiertelność noworodków w krajach o przedziałach 12-14, 15-17, 18-20, 21-23 i 24-26 szczepionek do 1 roku życia dziecka.

Analiza wykazała zwiększenie śmiertelności dzieci wraz ze zwiększoną liczbą szczepionek z grafika tzw. szczepień obowiązkowych.
Najmniej noworodków umiera w krajach, które mają najmniejszą liczbę szczepień przewidzianych dla dzieci do 1 roku życia.
Najwięcej noworodków umiera w krajach, gdzie grafik zakłada od 21 do 26 szczepień.

TO SĄ FAKTY, CZYLI ZDARZENIA KTÓRE JUŻ ZAISTNIAŁY. Nie można im zaprzeczyć.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

Najwyższy wskaźnik śmiertelności niemowląt występuje oczywiście w kraju, gdzie lekarze są najlepiej opłacani na świecie, czyli w USA.

Podsumowanie.

Kiedy książka pani dr Viery Scheibner, „Vaccination 100 Years of Orthodox Research” trafiła do redakcji ProfilaktykaZdrowotna.pl, od razu było wiadomo, że temat „Nagłej Śmierci Łóżeczkowej” musi zostać poruszony jak najszybciej.
Po analizie tej niezwykle rzetelnej, wręcz tytanicznej pracy, za pewnik  można uznać coś jeszcze .
Zbierana przez dziesięciolecia, bezstronna wiedza zawarta w tej książce stoi w kolizji z obecną polityką tzw. szczepień obowiązkowych.

Czasem można odnieść wrażenie, że system szczepień ma coś wspólnego z praktykami medycznymi sprzed stuleci.
Dwieście lat wcześniej dla „zniszczenia” choroby upuszczano prawie całą krew, a chorego wręcz „karmiono” rtęcią.

Mało kto wie, że najbardziej znaną ofiarą tych niezwykle „naukowych” i całkowicie legalnych praktyk medycznych tamtych czasów był George Washington!

Co  o szczepieniach noworodków będą sądzić studenci medycyny za 100 lat?

Aż boję się myśleć!

Adam Kolaczek i zespół PZ.pl